عضویت
ATAFACE.COM به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
mahmoud karimi
تهايي
"تنهايي"تاوان همه"نه"هايي است كه نگفتم تا دل كسي نشكند...همه"محبتهايي"كه زيادي هدر دادم تا دلي بدست اورم...همه"دوست دارم هاي"ابكي كه جدي گرفتم...همه"سادگي"كه در اين دنيا هزار چهره خرج كردم..."تنهايي"ت...
محمدعلی به ابادی
صلح ودموکراسی دو آفت جان افراطیون
بنام خدا هرگاه درجامعه ای صلح برقرار باشد اقتصاد آن جامعه رشد میکند وسرمایه گذاری تقویت میشود واگر درآن جامعه دموکراسی هم برقرار باشد مردم ازنظر اجتماعی درامنیت خاطر قرار میگیرند هم خودشان راضی اند و...
محمدعلی به ابادی
سکه ای که بایددرکشور رایج شود!
بنام خدا درتریبونها ومنابر عموما ازاجرای احکام اسلامی سخن میرود ویا خطیب دیگران را به اجرای معروف ونهی ازمنکر توصیه میکند درحالیکه اولا در کشور ما نه همه مسلمانند ونه همه شیعه وازطرف دیگر هیچ حکم اسل...
محمدعلی به ابادی
دروغ کلید دروازه هرگناهی است!
بنام خدا دراینجا خاطره کوتاهی ازوزیروقت دفاع نظام راذکر میکنم تاهشداری باشد برای ملت ومسوولان نظام چراکه بسیاری از خسارات وارده درجنگ وشهدای عزیزما محصول همین دروغها بوده است .شاید درسالهای بعداز جنگ ب...
محمدعلی به ابادی
فرهنگ نقد ونقادی را پاس بداریم!
بنام خدا زمانیکه ملت ایران گزینش خودرا درانتخابات انجام داد دیگر دوران کار وایفای وظیفه برای منتخبان آغاز میگردد وعصرشعار وتعریف از قدرت فا ئق معنی ندارد. این امری طبیعی است که هر قدرتی ازخود تعریف کن...
Copyright © ATAFACE.COM Enterprises Ltd. Powered by www.IRANWEBSHOP.com