عضویت
ATAFACE.COM به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
حجت الله کاراندیش
قندوصال ومرگ عشق
قند وصال می چشدتلخی مرگ عشق را...می فکندزچشم توابر تگرگ عشق را...وصل تو ارچه اندکی میل پیاله می کند...چون زطلب رها شود یکسره ناله می کند...گرکه به یار خود رسی عشق تو بی بها شود...شوروطلب بمیردو قصه...
محمدعلی به ابادی
سال نو ونوروز مبارک باد
بنام خدا پیشاپیش سال نو ونوروز را به همه هم وطنانم درسراسر گیتی شادباش عرض میکنموبرای آنان وکشور عزیزمان موفقیت وسربلندی آرزومندم. سالی که گذشت ششمین سال حضور بنده دراینترنت بود در تمامی این سالها تلا...
محمدعلی به ابادی
رئیس جمهورمان را بیشتر بشناسیم
حتما آگاه هستید که وزیر امور اقتصادی ودارائی گزارشی جامع ازوضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری ارائه دادند ازمیان مطالب گفته شده عبارات زیر را جهت آگاهی عموم ملت ایران برایتان مینو...
محمدعلی به ابادی
چگونه میتوان عقلانیت را نهادینه کرد؟
بنام خدا پیش از این گقته شد که معرفت آدمی ازسه طریق ممکن است عقل دل ونقل(وحی) .در مورد دل امری شخصی استاما میماند دومورد دیگر عقل ونقل در مورد نقل باید گفت که وحی یا کلام معصوم وحتی کلام بزرگان دیگر ح...
محمدعلی به ابادی
رئیس جمهورمان را بیشتر بشناسیم
بنام خدا حتما آگاه هستید که وزیر امور اقتصادی ودارائی گزارشی جامع ازوضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری ارائه دادند ازمیان مطالب گفته شده عبارات زیر را جهت آگاهی عموم ملت ایران برا...
Copyright © ATAFACE.COM Enterprises Ltd. Powered by www.IRANWEBSHOP.com